Преподаватели кафедры10.0611.0612.0613.0614.0615.0616.0617.0618.0619.0620.0621.06
Волкова Виктория  Борисовна д.филол.н., профессор А.392 8:30     А.392 8:30       А.392 8:30     А.392 8:30  
Карпова Елена Владимировна, к.ф.н         А.392 12:20     А.292 14:00 А.380 12:20 А.392 14:00 А.380 12:20 А.487 14:00
Кива–Хамзина Юлия Леонидовна к.ф.н., доцент         A.376 12:20       А.292 14:00     А.292 10:10
Малеко Елена  Валерьевна к.филол.н., доцент       А.389 14:00       А.468 12:20     А.292 14:00 А.292 14:00
Мещерякова Татьяна Радиковна к.ю.н., доцент         А.392 10:00       А.392 17:00      
Рубанова Наталья Анатольевна к.ю.н.                   А.392 10:00   А.392 12:20  
Преподаватели кафедры22.0623.0624.0625.0626.0627.0628.0629.0630.06
Волкова Виктория  Борисовна д.филол.н., профессор     А.392 8:30     А.392 8:30      
Карпова Елена Владимировна, к.ф.н         А.374 14:00        
Кива–Хамзина Юлия Леонидовна к.ф.н., доцент     А.466 14:00            
Малеко Елена  Валерьевна к.филол.н., доцент       А.392 09:00   А.392 10:00      
Мещерякова Татьяна Радиковна к.ю.н., доцент                  
Рубанова Наталья Анатольевна к.ю.н.       А.392 14:00     А.392 10:00      
Преподаватели кафедры1.072.073.074.076.077.078.079.0710.07
Волкова Виктория  Борисовна д.филол.н., профессор         А.392 14:00        
Карпова Елена Владимировна, к.ф.н                  
Кива–Хамзина Юлия Леонидовна к.ф.н., доцент           А.487 17:20      
Малеко Елена  Валерьевна к.филол.н., доцент                  
Мещерякова Татьяна Радиковна к.ю.н., доцент           А.392 8:30      
Рубанова Наталья Анатольевна к.ю.н.     А.392 10:00   А.392 10:00     А.392 13:40